Afspil et projekt
Du kan afspille et projekt når som helst, mens du arbejder med det, så du…

Flyt afspilningsmærket
Afspilningsmærket er den lodrette streg, der viser den aktuelle afspilningsposition i sporområdet og andre tidsbaserede…

Styr afspilning vha. transportknapperne
Du kan bruge transportknapperne på kontrollinjen til at styre afspilning, til at indstille afspilningsmærkets position…

Hold afspilningsmærket synligt
Med låsefunktionen kan du sikre, at afspilningsmærket er synligt, når projektet afspilles. Når du slår…

Brug cyklusområdet
Du kan bruge cyklusområdet til at gentage afspilning af en bestemt del af et projekt.…

Rul og zoom i sporområdet
Afhængigt af projektets og skærmens størrelse kan du måske ikke se hele projektet samtidig. Du…