Oversigt
Projektoversigt Du begynder at arbejde i GarageBand ved at oprette et nyt projekt eller åbne…

Opret, arkiver og slet projekter
Før du begynder at arbejde i GarageBand, skal du oprette et nyt projekt. I projektvælgeren…

Afspil og naviger i projekter


Indstil projektegenskaber


Indstil lydstyrken ved afspilning af et projekt
Du kan indstille projektets grundlydstyrke ved afspilning ved at trække mærket Lydstyrke på kontrollinjen. Mærket…