Oversigt over temposporet

Alle projekter har et tempo, som udtrykkes i slag pr. minut (bpm, dvs. beats per minute). Du kan indstille tempoet i projektvælgeren, når du opretter et projekt, og ændre det senere, mens du arbejder. Du kan indstille projektets tempo i LCD-feltet på kontrollinjen. Standardtempoet til nye projekter er 120 bpm.

Du kan også tilføje og redigere tempoændringer på temposporet. Temposporet er tilgængeligt i sporområdet, lydværktøjet, klaverrulleværktøjet og partiturværktøjet.

Figur. Åbent tempospor i sporområdet

På temposporet vises tempoændringer vha. tempopunkter. Du opretter tempoændringer ved at tilføje tempopunkter og redigere deres værdier. Du kan udvide temposporet, så du får mere plads at arbejde på, og justere udsnittet af værdier til temposporet.

Temposporet bestemmer også forholdet mellem indkommende tidskode og afspilningsmærkets aktuelle position i projekter med tidskode.

Vis temposporet

  • Vælg Spor > Vis tempospor.

Juster udsnittet af temposporet

Gør et af følgende:

  • Grib fat i maksimums- og minimumsværdierne på temposkalaen, og træk lodret.

  • Dobbeltklik på en af værdierne, og indtast en numerisk værdi i feltet.