Flyt og kopier tempopunkter

Du kan flytte og kopiere tempopunkter på forskellige måder:

Flyt et tempopunkt på et tidspunkt

  • Træk tempopunktet til venstre eller højre.

Kopier et tempopunkt

Gør et af følgende:

  • Hold Alternativ nede, mens du trækker et tempopunkt.

    Figur. Tempospor, hvor der Alternativ-trækkes for at kopiere et kontrolpunkt til tempo
  • Brug de almindelige handlinger Kopier og Sæt ind (via Redigermenuen eller den tilsvarende tastaturgenvej). Tempopunktet indsættes ved afspilningsmærkets position.

    Hvis du kopierer flere tempopunkter vha. Kopier og Sæt ind, indsættes det første tempopunkt ved afspilningsmærkets position.

Kopier eller flyt flere tempopunkter

  • Skift-klik på eller træk for at vælge (mens du holder ctrl nede) de tempopunkter, du vil inkludere, og træk dem derefter til deres placering.

Bemærk: Evt. tempopunkter på den nye placering erstattes af dem, der flyttes eller kopieres.