Tilføj og rediger transponeringspunkter

Du styrer transponering ved at tilføje og redigere transponeringspunkter til transponering på transponeringssporet. Du arbejder med transponeringspunkter til transponering på samme måde, som du arbejder med automationspunkter til automation i sporområdet.

Tilføj et transponeringspunkt

  • Kommando-klik på transponeringskurven (stregen) på det sted, hvor du vil transponere projektet.

Rediger værdien af et transponeringspunkt

  • Træk transponeringspunktet op eller ned til en ny værdi.

    Når du flytter transponeringspunktet, vises der et hjælpemærke med den aktuelle transponeringsværdi.

Slet et transponeringspunkt

  • Klik på transponeringspunktet, og tryk på Slettetasten.

Du kan kopiere transponeringspunkter vha. de almindelige handlinger Kopier og Sæt ind eller ved at Alternativ-trække dem.

Du kan også kopiere eller flytte flere transponeringer samtidig, hvilket kan være praktisk til projektdele, der gentages.