Oversigt over transponeringssporet
Du kan transponere (ændre tonehøjden ved afspilning af) MIDI-områder og Apple Loops i et projekt over…

Tilføj og rediger transponeringspunkter
Du styrer transponering ved at tilføje og redigere transponeringspunkter til transponering på transponeringssporet. Du arbejder…