Tilføj arrangementmærker

Du kan føje arrangementmærker til et projekt for at oprette forskellige afsnit, f.eks. intro, vers og omkvæd, og derefter flytte afsnittene i sporområdet for at omarrangere projektet hurtigt. Det kan især være praktisk at bruge arrangementmærker, når du føjer materiale (optagelser, sløjfer eller mediearkiver) til projektet og vil afprøve forskellige arrangementer.

Det første arrangementmærke begynder ved projektets start. Hvert ekstra arrangementmærke, du tilføjer, starter i slutningen af det forrige arrangementområde, og der er intet mellemrum imellem. Arrangementmærker er praktiske, hvis du føjer dem til alle dele af projektet, så du kan omarrangere hele projektet.

Du tilføjer og redigerer arrangementmærker på arrangementsporet, som vises øverst i sporoversigten. Når du tilføjer et arrangementmærke, er det otte takter langt. Du kan ændre størrelse på det, så det dækker den del af projektet, der skal inkluderes, og omdøbe det, så navnet afspejler dets placering i projektet.

Vis arrangementsporet

  • Vælg Spor > Vis arrangementspor.

Tilføj et arrangementmærke

  • Klik på knappen Tilføj mærke (+) på arrangementsporet.

    Figur. Arrangementspor med knappen Tilføj mærke og Arrangementområde

    Arrangementmærket vises i starten af projektet eller ved slutningen af det sidste eksisterende arrangementmærke.

Skift størrelse på et arrangementmærke

  • Træk arrangementmærkets højre kant til venstre eller højre.

Omdøb et arrangementmærke

Gør et af følgende:

  • Klik på navnet på det valgte arrangementmærke, og vælg et navn på lokalmenuen.

  • Klik på navnet på det valgte arrangementmærke, vælg Omdøb på genvejsmenuen, og skriv derefter et nyt navn.