Føj en film til dit projekt

Du kan se et filmarkiv i projektet, mens du opretter lydsporet i GarageBand. Selvom du ikke kan redigere videoen direkte, kan du tilføje eller erstatte lyd fra filmen med musik, lydeffekter og dialog i projektet.

Et projekt kan kun indeholde et filmarkiv. Du kan åbne filmen i et flydende filmvindue og også vise filmbilleder på filmsporet. Når du afspiller projektet, afspilles filmen også og følger afspilningsmærkets position.

Figur. Flydende filmvindue og spor med lyd fra filmen

Du kan ændre størrelse på filmvinduet, som du vil, ved at trække et af hjørnerne.

Bemærk: Hvis filmens format ikke understøttes, vises der en advarsel. Du kan konvertere filmen til et andet format og derefter prøve at åbne den igen.

Tilføj et filmarkiv

  1. Gør et af følgende:

    • Vælg Arkiv > Åbn film.

    • Vis filmsporet, klik på ordet “Film” på filmsporet, og vælg derefter Åbn film.

  2. Vælg et filmarkiv, og klik derefter på Åbn.

Filmen starter i begyndelsen af projektet. Filmens lyd vises i et lydspor under filmsporet (eller, hvis filmsporet ikke er åbent, i det øverste lydspor). For at bevare synkroniseringen må hverken filmen eller filmens lyd flyttes.

Du kan trække mærket nederst i filmvinduet eller bruge transportknapperne til at navigere til et bestemt sted i filmen. Afspilningsmærket flyttes også til den tilsvarende position.

Hvis du vil skifte filmarkiv til projektet, skal du igen vælge Åbn film og derefter vælge et nyt filmarkiv i dialogen Åbn. Du kan også trække en anden film til projektet.

Skift størrelse på filmvinduet

  • Træk et hjørne af filmvinduet.

Fjern filmen fra et projekt

Gør et af følgende:

  • Vælg Arkiv > Film > Fjern film.

  • Klik på ordet “Film” på filmsporet, og vælg derefter Fjern film.