Eksporter sange til disk

Du kan eksportere et projekt til din computer som et stereolydarkiv.

Eksporterede arkiver kan genbruges i GarageBand for at spare behandlingsressourcer ved at erstatte eller forbigå flere områder, instrumenter og effekter. De kan også bruges med andre musikprogrammer og enheder, publiceres til internettet (f.eks. en webside eller iTunes Store), føjes til en iTunes-spilleliste eller overføres til en mobil enhed som en iPhone eller iPad.

Eksporter en sang til disk

  1. Vælg Del > Eksporter sang til disk.

  2. Du omdøber det eksporterede arkiv ved at vælge navnet i feltet Arkiver som og derefter skrive et nyt navn.

  3. Vælg, hvor det eksporterede arkiv skal arkiveres, på lokalmenuen Hvor.

  4. Vælg formatet for det eksporterede arkiv (AAC, MP3 eller AIFF).

  5. Vælg kvalitetsindstillingen til det eksporterede arkiv på lokalmenuen Kvalitet.

  6. Hvis du kun vil eksportere den del af projektet, som er dækket af cyklusområdet, eller kun den del af projektet, der er defineret af valgte områder, skal du vælge afkrydsningsfeltet “Eksporter kun cyklusområde eller længde på valgte områder”.

  7. Klik på Eksporter.

Hele projektet eksporteres som et lydarkiv fra begyndelsen til slutningen af det sidste område. Evt. stilhed i begyndelsen eller slutningen af projektet fjernes. Hvis afkrydsningsfeltet “Eksporter kun cyklusområde eller længde på valgte områder” er valgt, er det kun den del af projektet, der findes mellem begyndelsen og slutningen af cyklusområdet, eller den del, der er defineret af valgte områder, der eksporteres.