Del sange vha. MailDrop

Med MailDrop kan du hurtigt sende sange til alle via Mail.

Del en sang via Mail

 1. I GarageBand skal du vælge Del > Mail.

 2. Gør følgende i dialogen Mail:

  Figur. Dialogen MailDrop.
  • Vælg Projekt, hvis du vil dele et projekt, som modtagerne kan åbne og redigere i GarageBand på en anden Mac.

   Alle lydrelaterede indstillinger er utilgængelige.

  • Vælg Sang, hvis du vil dele et miks af et lydarkiv, som modtagere kan åbne og afspille i iTunes eller andre programmer, som understøtter .m4a-arkiver.

   Du kan redigere følgende indstillinger:

   • Skriv et nyt navn i feltet Titel.

   • Vælg et lydformat på lokalmenuen Kvalitet.

   • Vælg, om hele projektet eller kun en del af det skal returneres på basis af cyklusområdet eller længden af de valgte områder.

 3. Klik på Del.

 4. Hvis der er en tilgængelige mailkonto, oprettes der en ny e-mailbesked.

  Projektet eller sangbilaget leveres, også hvis størrelsen overskrider den maksimalt tilladte størrelse for bilag.