Del lydarkiver til mediebrowseren

Du kan dele lydarkiver til mediebrowseren, hvor du kan se og åbne dem i andre Apple-programmer, inklusive iMovie og Final Cut Pro.

Del et lydarkiv til mediebrowseren

  • Vælg Del > Sang fra mediebrowser.

Hele projektet fra begyndelsen til slutningen af det sidste område sendes til et lydarkiv, der er navngivet efter projektet, og deles til mediebrowseren. Evt. stilhed i begyndelsen eller slutningen af projektet fjernes. Hvis cyklusfunktionen er slået til, når du deler projektet, sendes og deles den del af projektet, som går fra begyndelsen til slutningen af cyklusområdet.