Arkiver og åbn projekter via iCloud

Når du bruger iCloud, kan du holde dine GarageBand-sange ajour på alle dine enheder. Du kan arkivere GarageBand-projekter til iCloud og hente GarageBand-projekter fra iCloud. Du kan også importere GarageBand-projekter til iOS fra iCloud.

Bemærk: Før du kan bruge iCloud med GarageBand, skal du logge ind på din iCloud-konto og vælge Dokumenter og data i Systemindstillinger. Hvis du vil importere projekter fra GarageBand til iOS, skal du også sørge for, at iCloud er slået til i GarageBand til iOS. Der findes flere oplysninger på internettet på webstedet om iCloud eller via iCloud-hjælp.

Arkiver et nyt projekt til iCloud

 1. Vælg Arkiv > Arkiver som.

 2. Hvis du vil omdøbe projektet, skal du vælge navnet i feltet Arkiver som og derefter skrive et nyt navn.

 3. Vælg iCloud på lokalmenuen Hvor.

 4. Klik på Save.

Flyt et eksisterende projekt til iCloud

 1. Vælg Arkiv > iCloud > Åbn iCloud-sang.

 2. Klik på iCloud i øverste venstre hjørne i dialogen iCloud til GarageBand.

 3. Træk et GarageBand-projekt fra Finder til iCloud-dialogen til GarageBand.

 4. Klik på OK.

Åbn et eksisterende projekt fra iCloud

 1. Gør et af følgende:

  • Vælg Arkiv > Åbn, og vælg derefter iCloud.

  • Vælg Arkiv > iCloud > Åbn iCloud-sang.

 2. Vælg det projekt, du vil åbne, i iCloud-dialogen til GarageBand.

 3. Klik på Åbn.

Importer en sang fra GarageBand til iOS

 1. Vælg Arkiv > iCloud > Importer sang fra GarageBand til iOS.

 2. Vælg den sang, du vil importere, i dialogen Importer sang fra GarageBand til iOS.

 3. Klik på Importer.