Oversigt
over deling GarageBand indeholder en række muligheder, som du kan bruge til at distribuere dine…

Del sange til iTunes
Du kan sende en sang til dit iTunes-bibliotek og afspille den i iTunes, føje den…

Del sange som ringetoner
Du kan konvertere et GarageBand-projekt til en ringetone og dele den til iTunes, hvor du…

Arkiver og åbn projekter via iCloud
Når du bruger iCloud, kan du holde dine GarageBand-sange ajour på alle dine enheder. Du…

Del lydarkiver til mediebrowseren
Du kan dele lydarkiver til mediebrowseren, hvor du kan se og åbne dem i andre…

Del sange vha. AirDrop
Med AirDrop kan du hurtigt sende sange til alle i nærheden – trådløst. Del en…

Del sange vha. MailDrop
Med MailDrop kan du hurtigt sende sange til alle via Mail. Del en sang via…

Del sange til SoundCloud
Hvis du har en SoundCloud-konto, kan du dele en sang til SoundCloud direkte fra GarageBand.…

Eksporter sange til disk
Du kan eksportere et projekt til din computer som et stereolydarkiv. Eksporterede arkiver kan genbruges…

Brænd sange til cd
Du kan nemt brænde en GarageBand-sang til en lyd-cd. Brænd en sang til cd Indsæt…