Tilføj og rediger effekttilbehør

Effekter giver dig mulighed for at forme og forbedre lyden i din musik på forskellige måder. Mange velkendte lyde i populærmusik oprettes vha. lydeffekter.

I et GarageBand-projekt indeholder hvert element op til fire indbyggede effekttilbehør. Du kan føje effekttilbehør til et element, slå dem til eller fra, ændre deres rækkefølge og fjerne dem i Info om Smart Controls. Du kan også justere effektindstillinger ved at åbne effektens tilbehørsvindue.

Effekttyper

GarageBand indeholder et udvalg af effekttilbehør i høj kvalitet, som du kan bruge i dine projekter.

 • Komprimering: Komprimerer justerer lydstyrken på elementet for at udglatte pludselige niveauændringer. Komprimering kan øge et spors eller en hel sangs gennemslagskraft og definition og forbedre lyden, når sangen afspilles på udstyr med et begrænset dynamisk område.

 • Forsinkelse: En forsinkelseseffekt gentager en lyd som et ekko. Den kan føje en rumlig fornemmelse til lyden eller skabe en fornemmelse af, at en stemme eller et instrument er i et stort rum, en hule eller det ydre rum.

 • Forvrængning: Forvrængningseffekter, som omfatter forstærkersimulering og overstyring, ændrer den originale lyds tone og skaber en ny analog eller digital forvrængning.

 • EQ: EQ (forkortelse for equalization) er en kraftfuld og alsidig effekt, som du kan bruge til at ændre niveauet af valgte frekvenser i en lyd. Du kan bruge EG til at foretage både subtile og dramatiske ændringer i dine projekter. EQ er nok den mest brugte effekt i populærmusik. GarageBand-elementer har en EQ-effekt, som du kan bruge til at se og redigere forskellige frekvensbånd.

 • Modulation: Modulationseffekter inkluderer “chorus”, “flangers” og “phasers”. Ligesom forsinkelseseffekter gentager de lyden, men derudover forskyder eller modulerer de, når det gentagede signal sendes tilbage. Signalet kan også blive forstemt i forhold til det originale.

 • Støjfilter: Et støjfilter formindsker lavfrekvent støj ved at beskære lyden, når den kommer under en vis minimumsfrekvens. Det bruges ofte som det første i en række af effekter og er inkluderet på lydspor for at formindske indkommende støj.

 • Rumklang: Rumklang simulerer lydens naturlige refleksioner i omgivelserne. Den kan give definition og nærhed til stemmer og instrumenter, føje rum til en lyd eller simulere forskellige lokaler og andre akustiske miljøer.

 • Andre: GarageBand indeholder andre typer effekter som forstærkermodeller, filtre, justeringer af tonehøjde og andre specielle effekter.

Effekter på mastersporet

Mastersporet indeholder effekter, der former lyden i det samlede projekt. Du kan tilføje, redigere, ændre rækkefølge på og fjerne effekter på mastersporet på samme måde som på andre spor. Du ser effekterne på mastersporet ved at klikke på knappen Master på menulinjen Smart Controls og derefter klikke på knappen Info Knappen Info.

Mastersporet inkluderer effekterne Masterekko og Masterrumklang. Du kan ændre indstillingerne i Masterekko og Masterrumklang på fanen Effekter, når mastersporet er valgt. Alle lydspor og spor med softwareinstrumenter indeholder et mærke til Masterekko og Masterrumklang, som du kan bruge til at justere mængden af masterekko og masterrumklang på sporet.

Åbn Info om Smart Controls

 • Klik på knappen Info Knappen Info på menulinjen i Smart Controls.

Tilføj et effekttilbehør

 1. Åbn Info om Smart Controls.

 2. Under Tilbehør skal du klikke på en tom tilbehørsplads, vælge en effektkategori og derefter vælge et tilbehør på undermenuen.

  Figur. Vælg et effekttilbehør på genvejsmenuen Tilbehør.

  Tilbehørsvinduet åbnes og viser betjeningsmulighederne til tilbehøret.

Vælg et andet tilbehør

 1. Åbn Info om Smart Controls.

 2. Klik i højre side af en tilbehørsplads, vælg en kategori, og vælg derefter et nyt tilbehør på undermenuen. Det nye tilbehør erstatter det valgte.

Slå et tilbehør fra

 1. Åbn Info om Smart Controls.

 2. Hold markøren over tilbehørspladsen, og klik på afbryderknappen i venstre side af tilbehørspladsen.

  Klik på afbryderknappen igen for at slå tilbehøret til.

Skift rækkefølge på effekttilbehør

 1. Åbn Info om Smart Controls.

 2. Træk tilbehør op eller ned.

Når du skifter rækkefølge på effekttilbehør kan det ændre lyden i et element. Tilbehør virker i rækkefølge: Udgående lyd fra et højere tilbehør sendes til indgangen i tilbehøret under det.

Fjern et effekttilbehør

 1. Åbn Info om Smart Controls.

 2. Klik i højre side af en tilbehørsplads, og vælg derefter Intet tilbehør på lokalmenuen.

Rediger tilbehørsindstillinger

 1. Åbn Info om Smart Controls.

 2. Klik på den midterste del af en effektplads for at åbne tilbehørsvinduet.

 3. I tilbehørsvinduet skal du trække mærker, flytte kontrolpunkter og justere andre betjeningsmuligheder for at ændre værdierne af effektindstillingerne.

Brug støjfilteret på et lydspor

 • Du slår støjfilteret til eller fra på følgende måde: Vælg afkrydsningsfeltet Støjfilter.

 • Du justerer støjfilterets følsomhed på følgende måde: Træk mærket Støjfilter til venstre eller højre.

Rediger indstillingen til masterekko eller masterrumklang

 1. Klik på knappen Rediger i den nederste del af tilbehørsområdet.

 2. Vælg Ekko eller Rumklang på den øverste lokalmenu.

  Figur. Vælge mastereffekterne.
 3. Vælg en indstilling til Masterekko eller Masterrumklang på den nederste lokalmenu.

 4. Når du er færdig, skal du klikke på Tilbage til spor for at vende tilbage til det spor, du startede fra.

Du kan også bruge Audio Units-tilbehør i dine GarageBand-projekter til at tilføje nye lyde og effekter. Du kan få flere oplysninger i Bruge Audio Units-tilbehør med GarageBand.