Sammenlign en redigeret mulighed i Smart Controls med dens arkiverede indstillinger

Når du arbejder med Smart Controls, kan du sammenligne ændringerne i de arkiverede indstillinger for at høre, hvordan ændringerne påvirker lyden. Sammenligningsfunktionen sammenligner kun ændringer i indstillinger, som er tildelt betjeningsmuligheder på skærmen.

Sammenlign ændringerne med de arkiverede indstillinger i Smart betjening

  • Klik på knappen Sammenlign på menulinjen i Smart Controls.

    Du vender tilbage til den redigerede version ved at klikke på knappen Sammenlign igen.