Brug Transform Pad

GarageBand inkluderer et sæt elementer, der bruger en effektiv ny synthesizer. Når et af disse elementer er valgt, vises Transform Pad i vinduet Smart Controls. Du kan justere lyden i elementet ved at trække det rektangulære vælgefelt omkring Transform Pad.

Hver af de otte sektioner (kaldet snapshots) i Transform Pad repræsenterer en komplet gruppe indstillinger, der kontrollerer lyden i elementet. Når vælgefeltet er over et snapshot, hører du lyden i det pågældende snapshot. Når vælgefeltet dækker flere snapshots delvist, omformes lyden i disse snapshots, og der skabes en ny lyd. Hvor meget hvert af de dækkede snapshot bidrager til lyden afhænger af, hvor stor en del af vælgefeltet der dækker snapshottet.

Kontroller lyden i et element vha. Transform Pad

  • Afspil vha. et enkelt snapshot: Træk vælgefeltet over snapshottet.

  • Omform lyden mellem flere snapshots: Træk vælgefeltet, så det delvist dækker de enkelte snapshots.

Elementer, der bruger Transform Pad, omfatter Deep Synth Bass, Classic Techno Lead og Celestial Voices.