Signalstrømmen i Bass Amp Designer

Bass Amp Designer har et design med to kanaler – en kanal til forstærker (som indeholder forforstærker, strømforstærker, kabinet og mikrofon) og en til DI-boksen. Du kan bruge dem uafhængigt af hinanden eller blande dem vha. betjeningsmulighederne til Blend nederst i tilbehørsvinduet. De to kanaler bruges altid parallelt, medmindre mærket Blend er indstillet til en position helt til venstre eller højre.

Figur. Mærket Blend i Bass Amp Designer

Ved at vælge en af Direct-modellerne på lokalmenuen Cabinet kan du fjerne kabinettet og mikrofonen fra signalstrømmen og enten sende signal fra forforstærkeren alene eller forforstærkeren og strømforstærkeren til udgangen på kanal 1.

Når du vælger Direct (PowerAmp Out) på lokalmenuen Cabinet, går kanal 1 til forforstærker og strømforstærker uden kabinet- eller mikrofonmodel. Når du vælger Direct (PreAmp Out) på lokalmenuen Cabinet, går kanal 1 til forforstærkeren, uden strømforstærker, kabinet- eller mikrofonmodel.