Oversigt over Bass Amp Designer

Bass Amp Designer emulerer lyden af berømte basguitarforstærkere og de højttalerkabinetter, der bruges til dem. Hver model kombinerer en forstærker og et kabinet, som genskaber en velkendt basguitarforstærkerlyd. Amp-modeller inkluderer indbygget komprimering og EQ for at tilpasse tonen. Med kabinetmodeller kan du vælge en virtuel mikrofon og anbringe den i forhold til højttalerne.

Hver Bass Amp Designer-model indeholder en forstærker og en “direct box” eller “DI-boks”, som illuderer teknikken med en direkte tilslutning til en mixerpult. Du kan bruge forstærkeren eller DI-boksen uafhængigt af hinanden eller blande de to parallelt.

Tilbehøret Bass Amp Designer indeholder følgende hovedområder:

Figur. Bass Amp Designer-vindue med forskellige betjeningsområder.
  • Modelindstillinger: Brug lokalmenuen Model nederst til at vælge en forstærkermodel, som inkluderer en forstærker, et kabinet og en mikrofon. Du kan også vælge en forstærker, et kabinet eller en mikrofon hver for sig, sammensætte forstærkeren og DI-boksen og indstille det endelige output. Se Opret en speciel basforstærkermodel.

  • Forstærkerindstillinger: Disse indstillinger findes i hver ende af knapsektionen og bruges til at indstille en forstærkers inputforstærkning, tilstedeværelse og masteroutputniveau. Se Brug basforstærkermulighederne.

  • Effektindstillinger: Brug effektindstillingerne i midten af knapsektionen til at styre de indbyggede EQ- og komprimeringseffekter. Der vises en ekstra EQ over betjeningsmulighederne til komprimering, når knappen EQ er slået til. Se Brug basforstærkereffekterne.

  • Mikrofonindstillinger: Disse indstillinger findes i højre side af vinduet og indstiller typen og placeringen af den mikrofon, der optager forstærker- og kabinetlyden. Se Vælg og placer mikrofonen.

  • Mærket Output: Mærket Output findes i nederste højre hjørne af grænsefladen. Det fungerer som den sidste kontrol af niveauet på Bass Amp Designers output.

    Bemærk: Mærket Output er ikke det samme som betjeningsmuligheden Master, der er med til at forme lyden og kontrollere niveauet i sektionen Forstærker.

Du kan konfigurere signalstrømmen i Bass Amp Designer på flere måder: forforstærker med passiv eller aktiv EQ, komprimering, en forstærker med direkte tilslutning, en DI-boks alene, en basforstærker alene eller begge parallelt. Du kan få flere oplysninger i Signalstrømmen i Bass Amp Designer.

Åbn tilbehøret Bass Amp Designer

  1. Vælg et lydspor med et elektrisk guitarelement, og klik på knappen Smart Controls Knappen Smart Controls på kontrollinjen.

  2. Klik på knappen Amp Designer Knappen Amp Designer på menulinjen i Smart Controls.

Du kan også bruge tilbehøret Bass Amp Designer på lydspor og spor med softwareinstrumenter. Der er oplysninger om brugen af effekttilbehør i Tilføj og rediger effekttilbehør.