Brug basforstærkereffekterne

Bass Amp Designer levere flere EQ-typer til modellering af din tone og dedikeret komprimering optimeret til elektrisk bas. Udover betjeningsmuligheder til forstærkermodellen EQ tilbyder Bass Amp Designer en grafisk eller parametrisk EQ.

Figur. Bass Amp Designer viser betjeningsmulighederne EQ og Compressor.

Juster EQ-mulighederne til basforstærkeren

EQ-sektionen indeholder et større og mere inklusivt sæt af de EQ-enheder, der findes i de tre originale basforstærkere, der emuleres af Bass Amp Designer, med følgende indstillinger:

 • Kontakt til at slå EQ til/fra: Klik for at slå forstærkermodellen EQ til eller fra.

 • Knapperne til bas, mellemtoner og diskant: Drej for at justere frekvensområderne af EQ'en ligesom toneknapperne på en hardwareforstærker.

 • Kontakten Low: Klik for at skifte mellem to positioner, der har indflydelse på tonen og indstillingen af knappen Bass EQ.

 • Kontakten 1-2-3: Klik for at skifte mellem tre positioner, der har indflydelse på tonen og indstillingen i knappen Mids EQ.

 • Kontakten High: Klik for at skifte mellem to positioner, der har indflydelsen på tonen og indstillingen i knappen Treble EQ.

Juster komprimeringsmulighederne til basforstærkeren

Komprimeringen leveres en automatisk forstærkningsfunktion til kompensation for den nedsættelse i lydstyrken, der kan ske ved komprimering, samt følgende indstillinger:

 • Kontakt til at slå komprimering til/fra: Klik for at slå komprimering til eller fra.

 • Kontakten Soft/Hard: Klik for at skifte mellem to komprimeringsalgoritmer:

  • Soft: Komprimering med en langsom indsats og en længere klangfase.

  • Hard: Stærkere komprimering med god kontrol over niveauer, så det bliver lettere at indpasse bassen i et arrangement.

 • Komprimeringsknap: Drej for at indstille den mængde komprimeringsstyrke, der skal anvendes på input-signalet.

 • Gain-knappen: Drej for at føje forstærkning til eller fjerne forstærkning fra forstærkningsstadiet i den interne AutoGain-funktion.

  Bemærk: AutoGain er altid aktiv.

Juster betjeningsmulighederne til grafisk EQ

Bass Amp Designer indeholder en ekstra grafisk eller parametrisk EQ, som du viser vha. kontakten EQ i det øverste højre hjørne af tilbehørsvinduet. Den grafiske EQ indeholder følgende indstillinger:

 • Kontakten Type: Klik på positionen op for at vælge den grafiske EQ. Klik på positionen ned for at vælge den parametriske EQ.

  Indstillingerne til grafisk og parametrisk EQ bevares, når du skifter mellem de to typer, og når den ekstra EQ slås fra, så du hurtigt kan foretage A/B-sammenligninger.

 • Kontakten Pre/Post: Klik for at indstille, om den parametriske EQ skal indsættes før (pre) eller efter (post) komprimeringssektionen i signalstrømmen.

  Bemærk: Den grafiske EQ er som standard indstillet til Pre.

 • Frekvensmærker: Træk for at indstille mængden af forstærkning eller beskæring til hvert frekvensbånd.

Juster betjeningsmulighederne til parametrisk EQ

Når du har åbnet den grafiske EQ, kan du skifte til den parametriske EQ ved at klikke på kontakten Type. Den parametriske EQ indeholder følgende indstillinger:

 • Kontakten Type: Klik på positionen op for at vælge den grafiske EQ. Klik på positionen ned for at vælge den parametriske EQ.

  Indstillingerne til grafisk og parametrisk EQ bevares, når du skifter mellem de to typer, og når den ekstra EQ slås fra, så du hurtigt kan foretage A/B-sammenligninger.

 • Kontakten Pre/Post: Klik for at indstille, om den parametriske EQ skal indsættes før (pre) eller efter (post) komprimeringssektionen i signalstrømmen.

 • Gain-knapper: Drej for at justere den mængde beskæring eller forstærkning, der skal anvendes på sættet med frekvensudsnit med kHz-knapperne.

 • kHz-knapper: Drej for at indstille de frekvensudsnit, som du vil beskære eller forstærke med Gain-knappen.

 • Q-knapper: Drej for at indstille bredden på båndet omkring frekvenssættet med kHz-knapperne.

  Jo lavere Q-værdien er, jo bredere er båndet, hvilket betyder, at jo flere frekvenser vil det have indflydelse på. Jo højere Q-værdien er, jo smallere er båndet, hvilket betyder, at det kun vil have indflydelse på de frekvenser, der ligger nærmest på frekvenssættet med kHz-knappen.