Oversigt over Amp Designer

Amp Designer emulerer lyden af populære guitarforstærkere og de højttalerkabinetter, der bruges til dem. Hver model kombinerer en forstærker, et kabinet og en EQ, som genskaber en velkendt forstærkerlyd. Du kan optage “live” vha. en forstærkermodel og derefter vælge en helt anden forstærkermodel til at afspille eller dublere guitarspillet.

Du kan vælge en komplet forstærkermodel på lokalmenuen Model eller oprette en speciel forstærkermodel vha. lokalmenuerne Forstærker, Kabinet og Mikrofon. Dine seneste valg vises på lokalmenuerne og i feltet oven over dem.

De forstærkere, kabinetter og EQ'er, der emuleres af Amp Designer, kan kombineres på mange måder. Du kan vælge mellem og anbringe syv forskellige mikrofontyper. Amp Designer emulerer også klassiske guitarforstærkereffekter, inklusive “spring reverb”, “vibrato” og “tremolo”.

Tilbehøret Amp Designer indeholder følgende hovedområder:

Figur. Tilbehøret Amp Designer
  • Modelindstillinger: Lokalmenuen Model på den sorte linje nederst bruges til at vælge en forstærkermodel (en forstærker, et kabinet, en EQ-type og en mikrofon). Se Vælg en forstærkermodel.

  • Forstærkerindstillinger: Disse indstillinger findes i hver ende af knapsektionen og bruges til at indstille en forstærkers inputforstærkning, tilstedeværelse og masterniveau. Se Brug forstærkermulighederne.

  • Effektindstillinger: Disse indstillinger findes midt i knapsektionen og styrer de integrerede effekter. Se Brug forstærkereffekterne.

  • Mikrofonindstillinger: Disse indstillinger findes i højre side af grænsefladen og indstiller typen og placeringen af den mikrofon, der optager forstærker- og kabinetlyden. Se Brug mikrofonen.

  • Mærket Output: Mærket (eller feltet) Output findes i nederste højre hjørne af grænsefladen. Det fungerer som den sidste kontrol af niveauet på Amp Designers output.

    Bemærk: Mærket Output er ikke det samme som betjeningsmuligheden Master, der både bruges til lyddesign og til kontrol af niveauet i sektionen Forstærker.

Åbn tilbehøret Amp Designer

  1. Vælg et lydspor, der bruger et elektrisk guitarelement, og klik på knappen Smart Controls Knappen Smart Controls på kontrollinjen.

  2. Klik på knappen Amp Designer Knappen Amp Designer på menulinjen i Smart Controls.

Du kan også bruge tilbehøret Amp Designer på lydspor og spor med softwareinstrumenter. Der er oplysninger om brugen af effekttilbehør i Tilføj og rediger effekttilbehør.