Brug forstærkermulighederne

Forstærkerindstillingerne inkluderer betjeningsmuligheder til forstærkning af input, “presence” og master-output. Gain-knappen findes til venstre i knapsektionen, Presence- og Master-knapperne er til højre, og mærket Output findes nederst til højre i vinduet.

Figur. Amp Designer med betjeningsmuligheder til forstærkeren

Juster betjeningsmulighederne til forstærkeren

  • Gain-knappen: Drej for at indstille den mængde forforstærkning, der skal anvendes på input-signalet. Denne indstilling virker forskelligt på forskellige forstærkermodeller. Hvis du f.eks. bruger den britiske forstærker, giver den højeste indstilling af forstærkning en kraftig og knasende lyd. Når du bruger Vintage British Head eller Modern British Head, giver den samme indstilling af forstærkning kraftig forvrængning, som er velegnet til soli.

  • Presence-knappen: Drej for at justere det ultrahøje frekvensområde – som ligger over det frekvensområde, der justeres med Treble-knappen. Presence-knappen påvirker kun master-lyden (output).

  • Master-knappen: Drej for at indstille lydstyrken på det forstærkersignal, der sendes til kabinettet. Hvis du øger master-niveauet på rørforstærkere, bliver resultatet som regel en komprimeret og mættet lyd, der giver et mere forvrænget og kraftigere signal.

    ADVARSEL: En høj indstilling af master-niveauet kan give ekstremt kraftig lyd, som kan beskadige højttalerne og hørelsen, så du skal begynde med en lav master-indstilling og derefter øge den langsomt.

  • Output-mærket eller -feltet: Træk for at indstille det endelige output-niveau på Amp Designer.

    Bemærk: Mærket erstattes af et felt i det lille vindue.