Brug forstærkereffekterne

Effektindstillingerne inkluderer reverb, tremolo og vibrato, som emulerer processorerne i mange forstærkere. Disse betjeningsmuligheder findes i midten af knapsektionen.

Figur. Amp Designer med menuen Rumklang og betjeningsmulighederne Tremolo og Vibrato

Bemærk: Effektafsnittet er anbragt før presence- og master-funktionen i signalstrømmen og modtager det forforstærkede signal, før det kommer til master-funktionen.

Juster betjeningsmulighederne til rumklang

Rumklang er altid tilgængelig i Amp Designer, også til modeller baseret på en forstærker, der ikke inkluderer rumklang. Rumklang kontrolleres af kontakten Til/fra og en Level-knap. Lokalmenuen Rumklang findes oven over disse betjeningsmuligheder. Du kan føje rumklang til tremolo- eller vibrato-effekten eller bruge den alene.

 • Du slår rumklang til eller fra på følgende måde: Klik på kontakten Til/fra for Rumklang.

 • Du vælger rumklangtypen på følgende måde: Klik på ordet Rumklang for at åbne lokalmenuen, og vælg derefter rumklangstypen.

 • Du justerer mængden af rumklang på følgende måde: Drej Level-knappen.

Juster betjeningsmulighederne til tremolo og vibrato

Du kan vælge Trem(olo), som modulerer lydens bølgehøjde eller lydstyrke, eller Vib(rato), som modulerer tonehøjden. Tremolo og vibrato kontrolleres af flere kontakter og knapper i effektsektionen. Tremolo modulerer lydens bølgehøjde eller lydstyrke, og Vibrato modulerer tonehøjden.

 • Du slår tremolo- eller vibratoeffekten til eller fra på følgende måde: Klik på kontakten Til/fra for Effekter.

 • Du skifter mellem tremolo og vibrato på følgende måde: Klik på kontakten Trem(olo)/Vib(rato).

 • Du indstiller intensiteten på modulationen til tremolo eller vibrato på følgende måde: Drej Depth-knappen.

 • Du indstiller hastigheden på modulationen på følgende måde: Drej Speed-knappen.

  Lave indstillinger giver en jævn og flydende lyd. Høje indstillinger giver en effekt, der minder om en rotor.

 • Du synkroniserer modulationshastigheden med projektets tempo på følgende måde: Klik på kontakten Sync/Free.

  Når kontakten Sync/Free er indstillet til Free, kan du bruge Speed-knappen til at indstille modulationshastigheden til forskellige takt-, slag- og nodeværdier (1/8, 1/16 osv., inklusive trioler og punkterede noder).