Brug EQ-effekten

GarageBand-elementer inkluderer en EQ-effekt (equalizer), som er praktisk til optimering af lyden på sporene i dine projekter. EQ-effekten inkluderer følgende funktioner:

 • Otte uafhængige EQ-bånd fra lavt (bas) til højt (diskant)

 • Foruddefinerede indstillinger til forskellige formål og instrumenter

 • Et analyseværktøj, som giver dig mulighed for at se frekvenserne på sporet, mens det afspilles, så du kan vælge, hvilke frekvenser der skal forstærkes eller dæmpes

Vis EQ-effekten

 1. Klik på knappen Smart Controls Knappen Smart Controls på kontrollinjen for at åbne vinduet Smart Controls.

 2. Klik på knappen EQ på menulinjen i Smart Controls.

  Hvis elementet ikke allerede indeholder et EQ-tilbehør, tilføjes der et efter det sidste tilbehør i elementet.

  Figur. EQ i Smart Controls

EQ vises i vinduet Smart Controls. I midten findes det grafiske EQ-felt. Langs toppen er der symboler, som identificerer hvert EQ-bånd. I bunden findes analyseknappen, og frekvens (Freq), Gain/Slope (forstærkning/hældning) og Q (resonans) vises numerisk for det valgte EQ-bånd.

Bemærk: Du kan bruge mere end en EQ-effekt i et element – enten ved at tilføje en ekstra EG eller ved at ændre et eksisterende effekttilbehør til en EQ. Når et element har mere end en EQ, er det kun den første (højeste) der vises i vinduet Smart Controls EQ, når du klikker på knappen EQ. Du kan åbne de andre EQ'er i et separat tilbehørsvindue.

Juster EQ-indstillinger

 • Du justerer et EQ-bånd grafisk på følgende måde: Klik på et EQ-bånd for at aktivere det, og træk derefter kontrolpunktet til båndet op eller ned for at hæve eller sænke båndets niveau. Træk til venstre eller højre for at ændre det pågældende bånds frekvens.

  Den grafiske skærm viser ændringerne.

 • Du justerer et EQ-bånd numerisk på følgende måde: Klik på et EQ-bånd for at aktivere det, og træk derefter tallet for frekvens, forstærkning/hældning eller Q op eller ned. Du kan også dobbeltklikke på mediearkivet for at se eller høre et eksempel.

 • Du justerer forstærkningen generelt på følgende måde: Træk mærket Forst. i højre side af EQ-feltet.

 • Du slår EQ-effekten fra på følgende måde: Klik på knappen Info Knappen Info, og klik derefter på afbryderknappen i Info om Smart Controls.

Brug EQ-forindstillinger

 • Du vælger en forindstilling på følgende måde: Klik på knappen Info Knappen Info, og vælg derefter en forindstilling på lokalmenuen Forindstilling i Info om Smart Controls.

 • Du arkiverer en speciel forindstilling på følgende måde: Klik på knappen Info Knappen Info, vælg Arkiver som på lokalmenuen Forindstilling i Info om Smart Controls, skriv et navn til forindstillingen, og klik derefter på Arkiver.

Brug analyseværktøjet

 • Du bruger analyseværktøjet på følgende måde: Klik på analyseknappen for at afspille projektet.

  Mens projektet afspilles, vises sporets frekvenskurve i det grafiske område i vinduet Visuel EQ, så du kan se, hvilke frekvenser der er kraftige og svage. Du kan justere EQ-båndene på den grafiske skærm, mens du ser på frekvenskurven.

  Du slår analyseværktøjet fra på følgende måde: Klik på analyseknappen igen.

Husk at slå analyseværktøjet fra, når du ikke bruger det. Når EQ-vinduet er synligt, bruger analyseværktøjet ekstra processorressourcer.

Du kan bruge EQ-effekten på mastersporet til at “forme” lyden i hele projektet, og du kan bruge den på individuelle spor.