Søg efter Apple Loops

Sløjfebrowseren indeholder de sløjfer, som du kan føje til dit projekt. Vha. nøgleord kan du søge efter sløjfer vha. navn, instrument, genre og stemning. Du kan også finjustere dine søgninger.

Figur. Sløjfebrowser.

Åbn sløjfebrowseren

Gør et af følgende:

 • Klik på knappen Apple Loops Knappen Apple Loops på kontrollinjen.

 • Vælg Oversigt > Vis Apple Loops (eller tryk på O).

Find sløjfer

Gør et af følgende:

 • Klik på knappen Knapoversigt Knappen Knapoversigt, og klik på nøgleordsknapper for at se de arkiver, der opfylder kriterierne, på resultatlisten. Hvis en kategori er utydelig, er der ikke nogen sløjfer, der passer til den kategori.

 • Klik på knappen Kolonneoversigt Knappen Kolonneoversigt for at se en OS X-standardoversigt over arkiver i kolonner, der er opdelt hierarkisk med søgekriterierne Alle, Favoritter, Genrer, Instrumenter og Stemninger. Vælg en nøgleordstype i den venstre kolonne, vælg en kategori i den midterste kolonne, og vælg derefter et nøgleord i den højre kolonne for at se arkiver, der opfylder kriterierne, på resultatlisten nedenunder.

 • Klik på Sløjfer øverst i sløjfebrowseren, og på den viste lokalmenu, og vælg den Jam Pack eller mappe, som indeholder de sløjfer, du vil se.

  Figur. Den åbne lokalmenu Sløjfer.

Slet alle nøgleordsvalg

 • Klik på knappen Nulstil.

  Figur. Knappen Nulstil i sløjfebrowseren.

Søg efter sløjfer vha. navn

 • Skriv et søgeord i søgefeltet, og tryk på Retur.

  Figur. Søgefeltet i sløjfebrowseren.

  Søgeordet kan være alfabetisk eller numerisk. Alle arkiver, der opfylder søgekriteriet, vises på resultatlisten.

Tip: Du kan begrænse antallet af sløjfer med softwareinstrumenter, der vises på resultatlisten i sløjfebrowseren, så listen kun viser sløjfer i tonearter, der er op til to halvtoner over eller under projektets toneart. Du indstiller denne begrænsning i indstillingerne til sløjfer.

Se eller slet de seneste søgeudtryk

 • Du ser et af de seneste søgeudtryk på følgende måde: Klik på symbolet for forstørrelsesglasset i venstre side af søgefeltet, og vælg et søgeudtryk på lokalmenuen for at vise resultaterne.

 • Du sletter et søgeudtryk på følgende måde: Klik på den lille “x” i højre side af søgefeltet.

 • Du sletter alle søgeudtryk på følgende måde: Klik på symbolet for forstørrelsesglasset i venstre side af søgefeltet, og vælg derefter Slet søgehistorie på lokalmenuen.