Brug stemmeværktøjet

Du kan stemme instrumenter, der er tilsluttet computeren, med stemmeværktøjet. På den måde sikrer du, at optagelser af eksterne instrumenter stemmer med evt. softwareinstrumenter, samples eller eksisterende optagelser i dine projekter.

Figur. Tilbehøret Stemmeværktøj.

Stemmeværktøjet indeholder følgende parametre:

  • Feltet med grafisk stemning: Viser nodens tonehøjde i hundreddele. I midterpositionen (kl. 12) stemmer tonen. Hvis indikatoren flytter til venstre for midten, er tonen for lav. Hvis indikatoren flytter til højre for midten, er tonen for høj. Der bruges også farve til at vise stemningens præcision – grøn viser en tone, der stemmer, og orange viser en tone, der ikke stemmer.

  • Feltet med referencetonen: Træk lodret for at indstille højden på den tone, der skal bruges som grundlag for stemningen. A er som standard stemt ved 440 Hz og kan indstilles fra 410 til 470 i trin på 0,1 Hz.

  • Feltet med nøgletonen: Viser den tonehøjde, som den tone, der spilles, skal have (den nærmeste tonehøjde, der stemmer).

  • Feltet med toneafvigelse: Viser stemningens afvigelse i hundreddele.

  • Knappen Lydløs: Klik for at slå lyden fra.

Brug stemmeværktøjet

  1. Klik på knappen Stemmeværktøj Knappen Stemmeværktøj på kontrollinjen.

  2. Spil en enkelt tone på instrumentet, og hold øje med felterne med grafisk stemning og nøgletonen. Hvis tonen er for lav eller for høj i forhold til nøgletonen, vises der orange segmenter i feltet med grafisk stemning. Nøgletonen vises med orange, og feltet med toneafvigelsen viser, hvor meget (i hundreddele) tonen afviger .

  3. Juster stemningen af instrumentet, indtil indikatoren er centreret i feltet med grafisk stemning, og feltet med toneafvigelsen viser nul (0 hundreddele).

    Feltet med grafisk stemning og nøgletonen vises med grønt, når instrumenterne er stemt korrekt.