Oversigt
over forindspillede medier GarageBand leveres med en lang række færdige sløjfer, som er et godt…

Brug Apple Loops i projekter


Brug mediebrowseren
Mediebrowseren er det første stoppested, når du skal gennemse og høre eller se eksempler på…

Importer lyd- og MIDI-arkiver
Du kan importere lydarkiver af følgende typer til et GarageBand-projekt: AIFF, CAF, WAV, AAC (undtagen…